Kembara Umrah

INFO UMRAH

Terdapat lima perkara dalam Rukun Umrah yang mesti dilaksanakan oleh jemaah. Pelaksanaan Rukun Umrah tidak boleh dibuat dengan mewakilkannya kepada orang lain. Sekiranya salah satu daripada Rukun Umrah ditinggalkan secara sengaja atau tidak sengaja, ibadah umrah tersebut adalah tidak sah.
Info Umrah
admin

Saqeefa Bani Saadah

Perlantikan khalifah merupakan sesuatu urusan yang penting dalam menjaga agama kestabilan dalam mentadbir urusan dunia. Oleh itu kita dapat lihat bagaimana para sahabat sanggup meninggalkan

Read More »
Info Umrah
admin

Maqam Rasullullah SAW

Assalamualaikum sahabat sekalian…Semoga dalam keadaan sihat dan diberikan kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah dan terus menanamkan rasa rindu untuk berjumpa dengan Baginda Rasulullah S.A.W.

Read More »
Info Umrah
admin

Pembukaan Kota Makkah

Pembukaan Kota Mekah bermaksud pembebasan Kota Mekah daripada pengaruh, amalan dan cengkaman jahiliyah. Sebelum Mekah dikuasai oleh Islam, ia berfungsi sebagai pusat penyembahan berhala dan lain-lain amalan

Read More »
Info Umrah
admin

Raudhah

Al-Hamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam atas Rasulillah –Shallallahu ‘Alaihi Wasallam-,keluarga dan para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, ما بين بيتي

Read More »
Info Umrah
admin

Ziarah Jaaranah

Ji’ronah adalah nama sebuah perkampungan Wadi Saraf (lembah Saraf) yang di kelilingi jajaran bukit-bukit berbatu yang tandus. Masjid Ji’ronah digunakan penduduk Makkah sebagai tempat miqat

Read More »
Info Umrah
admin

Ziarah Hudaibiyah

Pada suatu hari baginda telah bermimpi pergi ke Masjidil Haram bersama para sahabat dengan aman dan tanpa gangguan daripada kaum Quraisy. Melalui mimpi tersebut turunnya

Read More »
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.